Mentor och Mentorskap.

GLOW IT FORWARD

Mentorskap aktiverar både hjärta och hjärna

Ordet mentor kommer ifrån grekiska mytologin när Odesseus gav en klok och högaktad man uppdraget att ta hand om hans son när han inte kunde vara där själv.

Namnet på denna kloka man var Mentor. Än idag så det ett förtroende uppdrag att vara mentor.

När du tar dig an uppdraget som mentor är det aldrig för att tjäna pengar utan att dela med sig av sin klokskap och erfarenheter

Bakgrunden till varför starta mentorprogram

  • När du är i behov att bolla tankar
  • Om du saknar energi och gemenskap
  • Vill lära dig att skapa ett stödnätverk

I år vill Glitterblicken lansera mentorskap program för dig som behöver en extra hjärna att bolla med, jag har varit mentor både för företagare och ungdomar så vet vilken hjälp och stöd det är.

Vill du vara mentor eller vill du få en mentor?

Det finns flera vägar att jobba med en mentor . Vi har valt två vägar att börja med.

  • Först har vi en informell det behöver inte vara mer än samtal om livet i stort och smått, sen har har vi
  • Formell mentor med mål, redskap och resultat och ni tar fram en plan tillsammans.

Alla kommer behöva godkänna sekretess för alla trygghet.

Vi kommer arbeta efter välbeprövad modell Grow fast med glitterdamm blir det GLOW den är om utveckling framåt och STAR är prestationsfokuserad att klara något specifikt.

Varför ha en mentor?

  • Förhindrar att du bli hemmablind
  • Du får stöd och vägledning ifrån någon med erfarenhet att klara det.
  • Du får tillgång till lots där mentor tar dig framåt.

På fb finns det en grupp Mentorskap Glow it forward där vi förhoppningsvis bildar en kollektiv Mentor

Vad vi kan se som en kollektiv mentor är nätverk!

Jag har alltid haft mycket hjälp av min förmåga att bygga relationer och nätverk så vill gärna dela med mig av den kunskapen och erfarenheten.

Varför vara en mentor?

Alla har vi olika skäl att bli en mentor men mycket för att det ger även egna nya insikter och utbyte.

Du lär att kommunicera bättre och även sätta ord på dina erfarenheter.

För båda rollerna så finns också tillfället att utöka sina nätverk