Litium Mannen

BIPOLÄR SJUKDOM OCH ETT GOTT LIV

Få lyssna till Eric som insjuknade vid 16 års ålder i bipolär 1.
Fram till idag har han upplevt 21 st skov som både resulterat i inläggningar och svenskt rekord.

Han berättar med en klar insikt och öppenhet för att bryta både tabun och fördomar mot psykiska sjukdomar, han vill visa att livet kan bli bra trots allt.
Eric trycker på att kunna få till en bra vårdplanering som att hitta sina gränser och få förståelse om sitt unika sjukdomsflöde.

Han tar upp hur det är att berätta för kollegor på jobbet och hur han blir bemött. 
Eric vill visa hur vi bättre ska kunna möta människor med större förståelse för psykisk sjukdom.

Han vill lyfta fram individens mående

Föreläsningen passar : skolpersonal, arbetsgivare, anhöriga, organisationer och studenter inom psykologi och socionomprogrammet

Erik har frågestund i slutet och publiken har möjlighet att under föreläsningens gång ställa frågor genom sms.
På så sätt får man möjlighet att ställa frågor anonymt, då ämnet kan kännas känsligt att prata om.

Boka och maila din förfrågan till eric@litiummannen.se