Smink på recept

Smink på recept

Smink på recept (SPR) är en modell framtagen genom att kombinera emotionell stil och affektiv neurovetenskap med färgteori och makeupkunskaper till en metod Imageologi

Den är erfarenhetsbaserad och ska genomgå evidensbasering med hjälp av vetenskap och forskare
.
Jag byggde modellen för att kunna stärka och laga de krossa självbilder som ligger till grund för mångas psykiska mående, märke att problemet var större och krävdes fler insatser

Smink på recept är ett verktyg att få mer kontroll över sig själv och sin rätt att välja hur vi presenterar oss för omvärlden och för de som behöver ha hjälp med makeup rent fysiskt.

Det handlar val och livskvalité


Exempelvis i början på en sjukdomsperiod kan det vara skönt att få smälta in, att få hantera det på egen hand först,
Med tiden som SPR hjälper med självbilden så kan det bli att hitta sätt att framhäva sina drag mer än att dölja andra.
 

Därför så driver jag Makeuprehab

Sen kan det vara handikapp som inte andra kan tycka är ett handikapp som att rodna stark att få hjälp att dämpa själva känslan som färgen.

Vissa behandlingar vill jag ska kunna ingå i Smink på Recept där vården halkar efter eller anser är av estetiska skäl men som påverkar vår helhet.

Utöver det vill jag att det är till hjälp vid peruker och annan tjänst eller tillgång där makeupkunskaper behövs

Vad är evidensbasering?

Tanken med evidensbasering är att våra viktiga samhälleliga
institutioner skall vägledas av bästa tillgängliga kunskap.
Målet är att säkerställa högsta möjliga kvalitet i vården, omsorgen och skolan. 

Den går ut på att samla ihop, utvärdera och sprida kunskap om behandlingsmetoder som bevisligen fungerar enligt vetenskapliga krav.
Slagordet är: Vad fungerar, vilka åtgärder ger de resultat som man strävar efter..

Vad är erfarenhetsbasering?
 Det räcker inte med bara gå efter vad vi kan bevisa med ögat. Speciellt inom områden där vi jobbar med våra mjuka värden så behövs erfarenheten lika mycket eftersom den kan du aldrig läsa dig till!

SVT INSLAG OM SMINK PÅ RECEPT
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/sondra-vill-se-smink-pa-recept